Make your own free website on Tripod.com
Mūsu sponsori
Fonds ir sabiedriska organizācija. Tā valde un aktīvisti darbu veic bez atlīdzības. Pilsētas dome dod naudu gados veco pensionāru sveikšanai jubilejas un Ziemassvētku dāvanu iegādei, kā ari sedz telpu uzturēšanas izdevumus.
Par Nīderlandes Karalienes Juliānas privātā fonda piešķirtajiem līdzekļiem fonds nopirka vecu ēku un kapitāli izremontēja tas pirmo stāvu.
Fonds un parējās nevalstiskās organizācijas savu darbību ievērojami paplašinātu un dažādotu, ja būtu līdzekļi un varētu pabeigt mājas remontu - uzlikt jaunu jumtu un pārbūvēt otro stāvu.
Būsim ļoti pateicīgi ikvienam tuvumā vai tālumā, privātpersonai vai juridiskajai organizācijai, kas sadzirdēs mūsu lūgumu, būs atsaucīga un atradis iespēju finansiāli atbalstīt mājas sakārtošanu, lai iesāktais darbs tiktu padarīts līdz galam.