Make your own free website on Tripod.com
Darbība

Apzinām visus Saldus pilsētā dzīvojošos pensionārus.
Pensionāru mājas apmeklējumos sniedzam nepieciešamo palīdzību - uzklausām sūdzības un priekšlikumus, kurus vēlāk risinām.
Gādājam par to, lai vientuļie pensionāri būtu aprūpēti, nepieciešamības gadījumos sekmējam viņu ievietošanu pansionātos.
Sveicam pensionārus viņu dzīves jubilejās (85, 90 gados un vecākus).
Pensionārus, kuri vecāki par 80 gadiem, un slimos Ziemassvētkos apciemojam mājās un pasniedzam svētku paciņas.
Rīkojam Ziemassvētku eglīti un atpūtas pasākumus visiem pilsētas pensionāriem.
Piedalāmies vientuļo pensionāru izvadīšanā mūžībā.
Centrā notiek ārstnieciskā vingrošana, ka arī pensionāri var saņemt masāžas pakalpojumus.
Dienas centra bezmaksas medicīnisko aprūpi sniedz ārsts un medmāsa.
Darbojamies pilsētas domē un Latvijas Pensionāru Federācijas domē.
Draudzējamies ar domu biedriem Talsos un Dobelē. Dalāmies pieredzē. Paldies viņiem par to.
Laba sadarbība fondam ir ar citām nevalstiskajām organizācijām, kuru mājvieta arī ir fonda telpās: Politiski represēto Saldus nodaļa, Saldus Sadraudzīgās biedrības nodaļa, Latvijas multiplārās sklerozes Saldus nodaļa, Daugavas Vanagu un Anonīmo alkoholiķu biedrību rajona nodaļas, Saldus invalīdu biedrība.