Make your own free website on Tripod.com
Mūsu mērķi
Fonda galvenais uzdevums ir pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana, materiālās un garīgās labklājības uzlabošana.
Cenšamies:
Iesaistīt Saldū dzīvojošos pensionārus sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Organizēt un attīstīt dažādus pakalpojumu veidus- medicīnisko aprūpi, veselību nostiprinošus pasākumus (masāža, vingrošana u.c.), veļas mazgāšanu, konsultācijas juridiskajos jautājumos, pensionāru apciemošanu viņu dzīves vietās.
Organizēt dažādu pulciņu darbu.
Iesaistīties veselības un dabas aizsardzības darbā.