Make your own free website on Tripod.com

Esiet sveicināti SPPSPF mājas lapā.

Saldus pilsētas pensionāru sociālās palīdzības fonds (SPPSPF vai Fonds) ir patstāvīga, demokrātiska, no partijām un valsts institūcijām neatkarīga sociāli humāna organizācija, kas pārstāv un aizstāv Saldus pilsētas pensionāru likumīgās prasības un intereses viņu dzīves sociālo apstākļu uzlabošanā un pārveidošanā, neatkarīgi no nacionālās piederības, politiskiem un reliģiskiem uzskatiem.
Fonda dibinātāji ir Saldus pilsētas pensionāri. Tas dibināts uz brīvprātības principa un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, pastāvošajiem likumiem, starptautiskajiem tiesību principiem un normām, Vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju un saviem statūtiem.
Fonds veido un uztur pastāvīgus sakarus ar visu pakāpju pašvaldībām un pārējām nevalstiskām organizācijām, kā arī iesniedz priekšlikumus Valsts institūcijām un to attiecīgajām struktūrām par viņu likumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņām jautājumos, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un garīgās dzīves problēmas.